Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu przekazał powiatowi bolesławieckiemu magazyn przeciwpowodziowy wraz z jego wyposażeniem. Budynek mieści się przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu.

    .
    Początek strony