Przejazdy kolejowe, pomimo ciągłych monitów w mediach, nadal są miejscem, w którym co rocznie dochodzi do mnóstwa wypadków. Właśnei z tego powodu w Krzewinie odbyła się specjalna symulacja, która miała dwa cele. Jednym jest uświadomienie niebezpieczeństwa, a drugim umożliwienie przećwiczenia skoordynowanych działań, które podjęte zostały przez służby z naszego regionu. 

    .
    Początek strony