Jarmark Rękodzieła w Jerzmankach co roku przyciąga do tej małej miejscowości gości z całego powiatu, a nawet regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się w sali gimnastycznej gimnazjum.

    .
    Początek strony